วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ผลิตเต็นท์ผ้าใบ

ทางร้านใช้เหล็กแป๊บกลมกัลวาไนซ์ Galvanized Steel Pipe

ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี

Galvanized steel pipe คาดเหลือง ปลายเกลียว
Galvanized steel pipe คาดเหลือง ปลายเกลียว

 

เหล็กแป๊บกลมกัลวาไนซ์ Galvanized Steel Pipe ปลายเรียบคาดแดง
เหล็กแป๊บกลมกัลวาไนซ์ Galvanized Steel Pipe ปลายเรียบคาดแดง

 

เพลทเสาเต็นท์ผ้าใบ
เพลทเสาเต็นท์ผ้าใบ

 

โครงเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว
โครงเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว

 

 ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี
ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี

 

ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี
ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี

 

ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี
ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี

 

สีผ้าใบให้เลือก

ตารางสีผ้าใบ