วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ผลิตเต็นท์ผ้าใบ

ทางร้านใช้เหล็กแป๊บกลมกัลวาไนซ์ Galvanized Steel Pipe

ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี

Galvanized steel pipe คาดเหลือง ปลายเกลียว
Galvanized steel pipe คาดเหลือง ปลายเกลียว

 

เหล็กแป๊บกลมกัลวาไนซ์ Galvanized Steel Pipe ปลายเรียบคาดแดง
เหล็กแป๊บกลมกัลวาไนซ์ Galvanized Steel Pipe ปลายเรียบคาดแดง

 

 ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี
ผ้าใบ Kunylon หนา 0.5 มิล อายุการใช้งานของผ้าใบ 3-5 ปี

 

สีผ้าใบ

ตารางสีผ้าใบ