เต็นท์ที่พักสินค้า

เต็นท์ทรงโค้งขนาด 10x20 เมตร

เต็นท์ทรงโค้งขนาด 10×20 เมตร ทำเป็นที่พักสินค้าและที่พักคนงาน

เต็นท์ทรงโค้งขนาด 10×20 เมตร