เต็นท์ผ้าใบตลาดนัด

เต็นท์ผ้าใบขนาด 5x12 เมตร  สูง 2.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 5×12 เมตร สูง 2.50 เมตร

 

เต็นท์ผ้าใบขนาด 5x12 เมตร  สูง 2.50 เมตร

เต็นท์ผ้าใบขนาด 5×12 เมตร สูง 2.50 เมตร